thiết kế Website
Thư viện Internet | Thương mại điện tử
 Cập nhật: 5/28/2009 9:44:42 AM (GMT +7)
102 Bí quyết Thương mại điện tử : Phần 1: Tóm tắt
World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?....Thương mại điện tử là gì?....Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
102 Bí quyết Thương mại điện tử : Phần 1: Tóm tắt
 1. Tại sao Internet quan trọng đối với thương mại?
 2. Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử?
 3. Internet đang làm thay đổi phương thức kinh doanh như thế nào?
 4. Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?
 5. Những ngành nào đã thay đổi nhiều nhờ thương mại điện tử?
 6. Các dịch vụ trên cơ sở mạng Internet có thể giúp được gì cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về (SME)
 7. thương mại điện tử?
 8. Doanh nghiệp có thể thu được lợi ích gì khi mở trang web?
 9. Cần phải làm gì trước khi công ty bắt đầu xây dựng một chiến lược thương mại điện tử?
 10. Chiến lược thương mại điện tử của một doanh nghiệp có những yếu tố quan trọng nào? Những điều gì nên tránh khi phát triển chiến lược TMĐT?
 11. Một số bài học kinh nghiệm, thử thách và giải pháp đối với TMĐT ở các nước đang phát triển là gì?
 12. Làm thế nào để biết được một website đã được xây dựng tốt và liệu công ty đã sẵn sàng cho TMĐT hay chưa?
 13. Các công ty ở Châu Âu và Bắc Mỹ sử dụng Internet như thế nào?
 14. Một số công ty nhỏ đã không chú ý đến việc sứ dụng Internet như là một công cụ để tiếp thị?
 15. Tăng trưởng và phân bổ sử dụng Thương mại Điện tử trên toàn cầu hiện nay
 16. Cần thu thập thông tin gì về hoạt động của website?
 17. Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?
 18. Chi phí để tạo ra và cập nhật website là bao nhiêu?
 19. World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?
 20. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?
 21. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ
 22. môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?
 23. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng? Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?
 24. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?
 25. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?
 26. Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?
 27. Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?
 28. Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet? Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao?
 29. Người tiêu dùng sẽ tìm mua qua mạng những mặt hàng nào?
 30. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?
 31. Làm thế nào thể đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào danh mục của các công cụ tìm kiếm thông tin chủ yếu trên mạng Internet?
 32. Làm thế nào để viết một bức thư điện tử có hiệu quả và phương pháp nào là hợp lý khi liên lạc qua mạng
 33. Internet?
 34. NewsGroup, Listservs, tiếp thị trực tiếp và website công nghiệp là gì và doanh nghiệp làm thế nào để sử
 35. dụng như một phần của chiến lược thương mại điện tử?
 36. Làm thế nào để tổ chức tốt các diễn đàn thảo luận hoặc các hội nghị ảo?
 37. Làm thế nào để nâng cao khả năng liên lạc và dịch vụ khách hàng thông qua việc sử dụng e-mail và website?
 38. Có những khuôn khổ pháp lý quốc tế hoặc quốc gia nào dành cho thương mại điện tử không?
 39. Đạo luật quốc gia nào sẽ điều chỉnh những giao dịch điện tử xuyên quốc gia giữa người bán và người mua?
 40. Trong trường hợp có tranh chấp, toà án nào sẽ xét xử một hợp đồng xuyên quốc gia được thoả thuận bằng
 41. hệ thống điện tử?
 42. Làm thế nào để bảo đảm rằng một thỏa thuận đạt được qua hệ thống điện tử sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý.
 43. Nếu người mua chấp nhận lời chào hàng của tôi trên hệ thống điện tử, tôi có bị ràng buộc về mặt pháp lý như ai ký một hợp đồng không?
 44. Làm thế nào để ký một hợp đồng bằng hệ thống điện tử? Chữ ký trên hệ thống điện tử có mang tính ràng buộc như chữ ký trên giấy không?
 45. Làm thế nào để biết chắc rằng những điều khoản mà tôi thực tế nhìn thấy trên máy tính của mình đúng là những điều mà đối tác phát ra trên máy của họ.
 46. Làm thế nào để bảo vệ công việc kinh doanh, nhãn hiệu, tên miền và tài liệu đã xuất bản không bị sao chép
 47. trên mạng máy tính?
 48. Những hướng dẫn và quy chế hiện hành về việc bảo vệ bí mật những cuộc trao đổi điện tử. Một số vấn đề chủ yếu liên quan đến thuế giao dịch qua Internet?
 49. Một số tranh cãi xung quanh việc tán thành và không tán thành thuế giao dịch qua Internet?
 50. Chi phí về thương mại điện tử có rẻ không? Nếu rẻ thì tại sao nhiều người sợ trả tiền cho Internet? Làm thế nào để người tiêu dùng yên tâm về sự an toàn và bảo đảm bí mật của Internet?
 51. Những việc khác cần làm để bảo vệ khách hàng trên mạng trên bình diện quốc gia và bình diện một ngành? Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ khách hàng của mình và giành được sự tin cậy của họ?
 52. Làm thế nào để khách hàng có thể yên tâm mua hàng trên mạng?
 53. Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi bị lừa đảo khi sử dụng thương mại điện tử?
 54. Làm thế nào để củng cố sự tín nhiệm đối với một nhà cung cấp hàng hoá qua mạng? Một bản tuyên bố về việc tôn trọng bí mật trên mạng được hình thành như thế nào? Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trả tiền an toàn bằng thẻ tín dụng trên mạng
 55. Làm thế nào để tạo lập những cơ cấu bảo vệ sự hoàn chỉnh của hệ thống, chống lại virút và sự thâm nhập của người khác
 56. Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?
 57. Tôi phải tính giá hàng được bán bằng phương thức thương mại điện tử như thế nào?
 58. Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?
 59. Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la
 60. Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?
 61. Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử
 62. Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?
 63. Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ
 64. thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa? Nếu chưa đủ tiêu chuẩn thì nên có biện pháp tạm thời nào
 65. hoặc phải chờ đợi?
 66. Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?
 67. Tôi có cần kiểm tra thực trạng tài chính của khách hàng để đảm bảo việc trả tiền được thuận lợi không? Tôi
 68. có cần kiểm tra việc trả tiền của công ty thẻ tín dụng không? Những việc khác cần làm để bảo đảm rằng tôi sẽ được trả tiền?
 69. Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm bởi nhân viên bưu điện đình công và lý do tương tự.
 70. Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?
 71. Những yếu tố thành công trong thương mại điện tử
 72. Bí quyết thành công của các website cho thương mại điện tử
 73. Những yếu tố chính của một website được thiết kế tốt
 74. Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác
 75. Một số phương thức được áp dụng ở các nước đang phát triển để phục vụ những người sử dụng Internet. Những câu hỏi đặt ra đối với người cung cấp dịch vụ Internet và người thiết kế mạng máy tính.
 76. Nếu hệ thống viễn thông của nước bạn chưa được tốt, bạn nên lựa chọn phương thức thương mại điện tử
 77. nào?
 78. Những phần cứng cần thiết để sử dụng thương mại điện tử?
 79. Làm thế nào để tạo lập một website?
 80. Làm thế nào để xây dựng một cơ cấu bảo vệ an toàn?
 81. Tại sao cần có một tên miền và làm thế nào để đăng ký tên miền? Làm thế nào để đăng ký hoặc mua một tên miền.
 82. Xét ở mức độ quốc gia các vấn đề về kỹ thuật và chính sách cần phải được giải quyết là gì?
 83. Triển vọng của các nước đang phát triển thông qua tổ chức thương mại thế giới và thương mại điện tử là gì?
 84. Một số tác động tích cực và tiêu cực của thương mại điện tử đối với các nước đang phát triển là gì? Những hạn chế đối với cáo nước đang phát triển trong thương mại điện tử là gì?
 85. Những vấn đề mà chính phủ nên xem xét khi xây dựng một chiến lược thương mại điện tử quốc gia đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ?
 86. Những yếu tố chủ yếu của một chiến lược thương mại điện tử quốc gia là gì?
 87. Một số nước phát triển đã xây dựng các chiến lược thương mại điện tử của họ như thế nào?
 88. Những hoạt động mua bán nào có thể được thay thế hoặc được hỗ trợ bởi các phương tiện điện tử? Tôi sẽ bắt đầu hoạt động mua bán trên mạng như thế nào? Chi phí thực hiện sẽ là bao nhiêu?
 89. Tôi có thể sử dụng thương mại điện tử để tạo ra giá trị trong hoạt động cung cấp hàng hoá như thế nào?
 90. Tôi phải thực hiện những bước đi nào để chuyển từ trao đổi dữ liệu điện tử EDI sang giao dịch điện tử trênb mạng Internet?
 91. Thương mại điện tử sẽ tác động như thế nào đến mối quan hệ của tôi với các nhà cung cấp và khách hàng?
 92. Tôi có cần phải chấn chỉnh lại hay tổ chức lại kênh cung ứng của mình để thu được lợi ích tối đa từ thương mại điện tử không?
 93. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được những lợi ích nào từ việc sử dụng thương mại điện tử trong kênh cung cấp của doanh nghiệp?
 94. Liệu có tồn tại các hệ thống quản lý kênh cung cấp có đặc điểm chung không? Những hệ thống này có tương thích không và các vấn đề cần phối hợp để hoà nhập với công nghệ Internet là gì?
 95. Làm thế nào để tôi tiếp cận được các cơ hội thiết lập hợp đồng quản lý kênh cung ứng với các ban ngành chính phủ trong nước và nước ngoài?
 96. Những nguồn thông tin nào mà mạng Internet cung cấp có thể giúp người mua tìm nguồn mua hàng được rẻ
 97. hơn?
 98. Trung tâm thương mại quốc tế tạo sự hỗ trợ như thế nào trong lĩnh vực thương mại điện tử?
 99. Những tổ chức quốc tế nào tiến hành các chương trình và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử?
 100. Những lĩnh vực thương mại điện tử nào cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm
(Nguồn: ST)
Tin mới cập nhật:
Kinh doanh tên miền hiệu quả (17/6/2009)
Kinh doanh dịch vụ cần một trang web như thế nào? (16/6/2009)
Bất lợi của doanh nghiệp khi không có website (16/6/2009)
5 sai lầm phổ biến của các site TMĐT-Phần I (11/6/2009)
Mười sai lầm hay gặp trong Thương mại điện tử (11/6/2009)
Các tin đã đưa:
Thương mại điện tử và “bức tường” tâm lý (26/5/2009)
Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet (Phần 3) (25/5/2009)
Hãy lập kế hoạch để đạt mục tiêu trong thương mại điện tử (22/5/2009)
Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet (Phần 2) (21/5/2009)
Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet (Phần 1) (21/5/2009)
Giao dịch điện tử - Chứng thực điện tử (20/5/2009)
Để áp dụng TMĐT có hiệu quả (19/5/2009)
Câu chuyện thương mại điện tử (18/5/2009)
Tiêu thụ nông sản qua... SMS (6/5/2009)
12 Kinh nghiệm trong kinh doanh qua mạng (5/5/2009)
Các tin đưa ngày
Bản tin công nghệ | Kiến thức Internet | Thương mại điện tử | Công cụ - Tiện ích | Giải trí - Thư giãn
Liên hệ với chúng tôi
Không hạn chế số trang nội dung, hệ thống sản phẩm chuyên nghiệp
Hệ thống quản lý nội dung với đầy đủ chức năng của một tòa soạn điện tử trực tuyến
Hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp với độ tin cậy cao
Phong cách thiết kế độc đáo mang lại hiệu quả cao
Search Engine Optimization, tối ưu kết quả tìm kiếm