thiết kế Website
Đăng ký tên miền | Bài viết liên quan
 Cập nhật: 5/26/2009 8:32:42 AM (GMT +7)
Tư vấn tên miền
DNS viết tắt của "Domain Name Server".Tức khi bạn gõ tên miền trên trình duyệt , Một tên miền sẽ được “Domain Name Server” của nó chuyển đến một địa chỉ IP và sẽ báo cho máy tính biết và tìm đến website.
Tư vấn tên miền
<P><STRONG>1. URL là gì?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>URL viết tắt từ “Universal Resource Locator”. Dùng để định nghĩa một website.
    Ví dụ: URL của Trường Thành là : <a href="http://truongthanhdesign.com">http://truongthanhdesign.com</a></LI>
</UL>
<P><STRONG>2. IP là gì?</STRONG></P>
<UL>
<LI>IP là một con số được định danh cho một máy tính kết nối với Internet . Ví dụ: IP 210.245.130.10. Tên miền có thể dùng IP đó để đặt website. </LI></UL>
<P><STRONG>3. DNS là gì?</STRONG></P>
<UL>
<LI>DNS viết tắt của "Domain Name Server".Tức khi bạn gõ tên miền trên trình duyệt , Một tên miền sẽ được “Domain Name Server” của nó chuyển đến một địa chỉ IP và sẽ báo cho máy tính biết và tìm đến website. </LI></UL>
<P><STRONG>4. Tên miền Quốc gia Việt Nam liên quan tới công việc, thương hiệu, sản phẩm nhưng bị chủ thể khác đăng ký?</STRONG></P>
<P>Theo Điều 18: Về giải quyết khiếu nại trong Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/8/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông; khi có khiếu nại về việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, các bên liên quan có thể gửi văn bản yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam giải quyết. Khi nhận được văn bản yêu cầu, Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:</P>
<UL>
<LI>Nếu khiếu nại có liên quan đến việc cấp tên miền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký, Trung tâm Internet Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan tự thỏa thuận giải quyết.
<LI>Nếu không tự hòa giải được, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ giải quyết khiếu nại theo thủ tục giải quyết và xử lý vi phạm về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo quy trình đã được quy định. </LI></UL>
<P>Tuy nhiên cũng xin lưu ý bạn rằng: Cũng như thông lệ chung quốc tế, việc cấp phát tên miền được thực hiện theo nguyên tắc "đăng ký trước được xét cấp trước" và VNNIC không xử lý việc tranh chấp tên miền mà chỉ xem xét, giải quyết các khiếu nại về tên miền thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Do vậy nếu đăng ký sau, trước hết bạn nên đăng ký một tên khác tương tự mà vẫn bảo toàn được yêu cầu của mình bằng cách thêm chữ gợi nhớ, thêm dấu gạch ngang (-) hoặc đăng ký dưới tên một nhóm khác vì không gian tên miền còn có nhiều lựa chọn để tránh xung đột trên mạng.<BR><BR><BR><STRONG>5. Trước kia tôi mua tên miền Quốc gia Việt Nam với tư cách cá nhân, nay muốn chuyển về cho công ty được không? </STRONG></P>
<UL>
<LI>Nếu tên bạn có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty, hãy liên hệ nhân viên bộ phận kinh doanh tên miền của Truong Thanh khi có nhu cầu chuyển đổi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm thủ tục chuyển tên miền từ tên cá nhân về tên công ty của bạn. </LI></UL>
<P><STRONG>6. Tôi muốn mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng tên miền Quốc gia Việt Nam cho chủ thể khác?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam, tên miền Quốc gia Việt Nam chưa cho phép sang nhượng, mua bán, biếu tặng. </LI></UL>
<P><STRONG>7. Tên miền đã hết hạn, Nay đăng ký lại mới với Trường Thành được không?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Nếu tên miền đã đăng ký tại Truong Thanh nhưng hết hết hạn chưa quá 30 ngày chúng tôi có thể gia hạn ngay. Nhưng nếu đăng ký nơi khác bạn phải chờ khi tên miền được thả tự do thường là qua 45 ngày kể từ ngày hết hạn mới có thể đăng ký lại. </LI></UL>
<P><STRONG>8. Tên miền sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Hoàn toàn được, Bạn có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn từ 45 đến 60 ngày. </LI></UL>
<P><STRONG>9. Tên miền tôi đã đăng ký từ nơi khác, giờ chuyển về Trường Thành
  gia hạn được không?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Hoàn toàn được. Nếu tên miền bạn đã đăng ký tại một nơi khác muốn chuyển về Truong Thanh để gia hạn và sử dụng các dịch vụ gia tăng, Hãy liên hệ ngay bộ phận kinh doanh tên miền của Truong Thanh sẽ hướng dẫn các thủ tục chuyển nhanh chóng và dễ dàng. </LI></UL>
<P><STRONG>10. Khi tôi không còn nhu cầu sử dụng tên miền nữa, tôi có được trả
  lại tiền không, tôi có thể chuyển cho người khác sử dụng được không?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Phí tên miền được xem như một khoản thu đóng cho ngân sách nhà nước do vậy khi bạn không sử dụng tên miền nữa bạn không được trả lại tiền mà bạn đã nộp và (1) Đối với tên miền quôc tế bạn có thể chuyển cho người khác sử dụng nếu bạn đã đóng phí duy trì; (2) Đối với tên miền quốc gia bạn sẽ không chuyển được cho người khác sử dụng (Pháp luật Việt nam chưa cho phép chuyển nhượng,mua bán tên miền), muốn người khác sử dụng tên miền đó, bạn phải làm thủ tục trả lại tên miền cho VNNIC, sau đó VNNIC sẽ cấp lại cho chủ thể mới có nhu cầu. </LI></UL>
<P><STRONG>13. Khi thay đổi bản thân tên miền và thông tin tên miền, tôi có phải trả phí không ?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Đối với tên miền Quốc tế: Khi thay đổi bạn không phải tốn thêm bất kỳ loại phí nào (tại Truong Thanh).
<LI>Đối với tên miền Quốc gia Việt Nam: Theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay đổi những nội dung sau sẽ bị tính phí:<BR>- Thay đổi địa chỉ IP của máy chủ lưu giữ tên miền.<BR>- Chuyển tên miền sang lưu giữ ở một máy chủ khác.
<LI>Nếu bạn thay đổi hoàn toàn tên miền: Trường hợp này tên miền cũ coi như bị huỷ bỏ. Bạn phải làm thủ tục đăng ký mới và trả phí cho tên miền mới.<BR>Những thay đổi về: địa chỉ cơ quan, số điện thoại liên hệ, số tài khoản v.v.. không phải trả phí. </LI></UL>
<P><STRONG>14. Làm thế nào để ngăn chặn và bảo vệ được công việc kinh doanh, thương hiệu, sản phẩm khỏi bị người khác gây khó khăn?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Thời gian: Nguyên tắc của đăng ký tên miền là ai đăng ký trước được cấp trước, nên khi bạn có ý tưởng đưa ra một sản phẩm nào hay đăng ký một thương hiệu nào là phải nghĩ ngay tới việc đăng ký tên miền liên quan, đừng để tới khi bạn chuẩn bị xong xuôi rồi mới đăng ký tên miền, lúc đó có thể bạn đã không còn tên miền đó nữa.
<LI>Ðăng ký nhiều tên miền theo kiểu "bao vây": để không ai có thể đăng ký tên miền giống của bạn, cả cách viết lẫn cách đọc.
<LI>Rất nhiều công ty, tổ chức đã dùng theo biện pháp này, vì nếu có tranh chấp kiện tụng về một tên miền thì chi phí cho việc này rất tốn kém và phải chịu đựng sự phiền toái bực mình, nên tốt nhất là họ giữ trước để không ai xâm phạm được. </LI></UL>
<P><STRONG>15. Làm sao để biết tên miền tôi đăng ký đã được cấp và hoạt động trên mạng?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>Sau thời gian 48h tính từ khi bạn đã hoàn thành thủ tục đăng ký và đóng
    phí, bạn có thể kiểm tra sự tồn tại và tình trạng hoạt động của tên miền mình
    đã đăng ký tại mục "Whois - kiểm tra sự tồn tại của tên miền" trên <a href="http://truongthanhdesign.com">http://truongthanhdesign.com</a></LI>
</UL>
<P><STRONG>16. Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Có. Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:<BR>- Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.<BR>- Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.<BR>- Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.<BR>- Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.<BR>- Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.<BR>- Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.<BR>- Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.<BR>- Những nội dung khác bị pháp luật cấm.
<LI>Khi đăng ký tên miền quốc gia cần lưu ý những nội dung sau:<BR>- Những tên miền liên quan đến tên địa danh lịch sử khi đăng ký phải có kèm theo xác nhận đồng ý của UBND địa phương cấp đó.<BR>- Những tên miền liên quan đến tên danh nhân, lãnh tụ khi đăng ký phải có kèm theo bản giải trình về mục đích sử dụng tên miền để làm sở cứ xem xét </LI></UL>
<P><STRONG>17. Lựa chọn tên miền có theo nguyên tắc nào không? </STRONG></P>
<UL>
<LI>Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn. <BR>- Tên viết tắt của tổ chức, công ty. <BR>- Tên thương hiệu của bạn. <BR>- Tên sản phẩm của bạn. <BR>- Càng ngắn càng tốt.<BR>- Dễ nhớ.<BR>- Không gây nhầm lẫn.<BR>- Khó viết sai.<BR>- Tên miền liên quan đến tên hoặc hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức bạn.<BR>- Tên miền phải hướng đến khách hàng mục tiêu.
<LI>Tên miền đăng ký mỗi cấp có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63 ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang "-". Không sử dụng ký tự "-" ở đầu hoặc cuối tên miền </LI></UL>
<P><STRONG>18. Khi nào thì tôi phải gia hạn tên miền? </STRONG></P>
<UL>
  <LI>Khi bạn nhận được thông báo tên miền hết hạn từ nhân viên Trường Thành,
    bạn tranh thủ đóng phí để gia hạn nhằm tránh trường hợp mất tên miền đáng
    tiếc xảy ra. </LI>
</UL>
<P><STRONG>19. Tôi có thể gia hạn trước nhiều năm hay không?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>Hoàn toàn được, Trường Thành khuyến khích bạn có thể gia hạn tên miền trước
    nhiều năm. </LI>
</UL>
<P><STRONG>20. Đăng ký nhiều “ mở rông” cho cùng một tên?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>Hoàn toàn được.<STRONG> Trường Thành </STRONG>khuyến khich bạn đăng ký nhiều
    “mở rộng” cho một tên nhằm bảo vệ thương hiệu của mình, tránh tình trạng nhái
    hoặc tương tự nhưng khác phần “mở rộng” </LI>
</UL>
<P><STRONG>21. Đăng ký sai tên có thể huỷ đăng ký lại? </STRONG></P>
<UL>
<LI>Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác khi đăng ký sai. Vì vậy, nhân viên Truong Thanh sẽ kiểm tra, xác nhận chính xác với bạn trước khi đăng ký. </LI></UL>
<P><STRONG>22. Hình thức thanh toán?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>Bạn có thể xem chi tiết những hình thức thanh toán của Trường Thành qua
    website <a href="http://truongthanhdesign.com">http://truongthanhdesign.com</a></LI>
</UL>
<P><STRONG>23. Thời gian tiếp nhận hồ sơ?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Truong Thanh thực hiện việc tiếp nhận các yêu cầu đăng ký ở mức 24h/24h vào tất cả các ngày làm việc, ngoại trừ các ngày nghỉ và ngày lễ.
<LI>Thời điểm xác định đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký để xác lập thứ tự xét cấp phát là thời điểm tên miền được nhập giữ chỗ nộp hồ sơ thành công trên Website của Trung tâm Internet Việt Nam trong vòng 24h giờ tính từ lúc bạn hoàn tất hồ sơ và đóng phí với Truong Thanh. </LI></UL>
<P><STRONG>24. Khi đăng ký tên miền tôi phải làm những thủ tục gì?</STRONG></P>
<UL>
  <LI>Đối với tên miền Quốc tế: Thủ tục đăng ký rất đơn giản chỉ cần kiểm tra
    tên miền chưa bị ai đăng ký, đóng phí và ký hợp đồng với Truong Thanh là cơ sở để tên
    miền sau khi được đăng ký xong sẽ thuộc toàn quyền của bạn.
  <LI>Đối với tên miền Quốc gia Việt Nam: Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:<BR>
    Bước 1: Truy nhập website <a href="http://truongthanhdesign.com%20">http://truongthanhdesign.com
    </a> để kiểm tra tên miền mà bạn dự định đăng ký đã có ai đăng ký chưa để
    tránh bị trùng.<BR>
    <BR>
    Bước 2: Ðiền các thông tin cần thiết vào "Bản khai đăng ký tên miền" theo
    mẫu của VNNIC và nộp lại cho Trường Thành.<BR>
    <BR>
    Bước 3: Hồ sơ đăng ký tên miền: <BR>
    Ngoài các giấy tờ khác tùy theo yêu cầu của từng nhà đăng ký, hồ sơ của bạn
    tối thiểu phải có các giấy tờ sau:<BR>
    <BR>
    3.1. Ðối với các cơ quan tổ chức Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp
    tại Việt Nam, hồ sơ gồm:<BR>
    “Bản khai đăng ký tên miền” có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức xin
    đăng ký theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.<BR>
    <BR>
    3.2. Ðối với các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống
    và làm việc tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:<BR>
    - “Bản khai đăng ký tên miền” có chữ ký của cá nhân đăng ký tên miền theo
    mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.<BR>
    - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú đối với cá nhân người Việt
    Nam; hộ chiếu cùng thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú do các cơ quan Nhà nước
    có thẩm quyền cấp đối với cá nhân nước ngoài.<BR>
    <BR>
    3.3. Ðối với cá nhân, tổ chức, công ty nước ngoài không có Văn phòng đại diện
    tại Việt Nam: Truong Thanh sẽ thẩm định tư cách chủ thể đăng ký theo đúng Quy định.
  <LI>Ngoài ra, nếu bạn chưa rõ về quy trình, thủ tục đăng ký tên miền. Vui lòng
    liên hệ với nhân viên kinh doanh tên miền sẽ giúp bạn hoàn thành đầy đủ những
    thủ tục đăng ký tên miền bạn cần. </LI>
</UL>
<P><STRONG>25. Cá nhân, tổ chức có thể được đăng ký dưới những nhóm tên miền nào? </STRONG></P>
<UL>
  <LI>Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng
    sau:</LI>
</UL>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="73%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top width="56%" colSpan=2><STRONG>Nhóm Domain Quốc tế</STRONG></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top width="43%"><STRONG>Nhóm Domain Quốc gia</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top width="28%">.COM <BR>.NET <BR>.ORG <BR>.INFO<BR>.MOBI <BR>.Biz<BR>.NAME <BR>.DE <BR>.US<BR>.TV <BR>.CC <BR>.WS <BR>.AM</TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top width="27%">.FM<BR>.BZ <BR>.TC <BR>.GS <BR>.LA <BR>.MS <BR>.VG <BR>.CN.COM <BR>.EU.COM <BR>.JPN.COM <BR>.UK.COM <BR>.GB.COM <BR>....</TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top width="43%">.VN <BR>.COM.VN <BR>.BIZ.VN <BR>.EDU.VN <BR>.GOV.VN <BR>.NET.VN <BR>.ORG.VN <BR>.INT.VN <BR>.AC.VN <BR>.PRO.VN <BR>.INFO.VN <BR>.HEALTH.VN <BR>.NAME.VN</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
<P><STRONG>26. Tại sao cần đăng ký tên miền?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Đăng ký tên miền có nhiều mục đích như : Xây dựng website để làm thương mại, quảng cáo,quảng bá thương hiệu, mua bán cho thuê lại, sử dụng dịch vụ email trao đổi công việc hằng ngày với chi phí cực kỳ rẻ,... </LI></UL>
<P><STRONG>27. Tên miền là gì? Giữa tên miền và thương hiệu có liên quan như thế nào?Tên miền Quốc gia Việt Nam và tên miền Quốc tế có gì khác nhau?</STRONG></P>
<UL>
<LI>Tên miền internet - theo QĐ27/2005/QĐ-BBCVT: là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ Internet.
<LI>Còn thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO: là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.
<LI>Như vậy, tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Nhưng, trên thực tế, thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực còn tên miền bảo vệ thương hiệu trong xã hội ảo trên mạng internet. Như vậy đăng ký tên miền có thương hiệu thực chất cũng là bảo vệ công việc kinh doanh của mỗi chủ thể.
<LI>Tên miền Quốc gia Việt Nam – do cơ quan quản lý là Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cấp, có đuôi chấm VN (.VN), những quy định thủ tục cấp phát tên miền theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tên miền Quôc tế - được cấp phát và phổ biến không giới hạn địa lý, thủ tục đơn giản không theo những quy định của nhà nước Việt Nam. Về giá trị thì hai loại tên miền này như nhau, bạn có thể lựa chọn cho mình một trong hai loại hoặc cả hai loại để đăng ký sở hữu những tên miền là thương hiệu có giá trị tầm Quốc tế. </LI></UL>

 

(Nguồn: ST)
Tin mới cập nhật:
Quy định xử phạt đối với các vi phạm về TMĐT (12/2/2013)
Thông báo v/v sử dụng tên miền Quốc tế (12/2/2013)
Đăng ký tên miền ".vn" không bắt buộc phải có trang web (17/6/2009)
Tên miền .vn được cho đăng ký online (17/6/2009)
Thế giới đã có hơn 180 triệu tên miền (17/6/2009)
Các tin đã đưa:
Khái niệm tranh chấp tên miền (21/5/2009)
Khái niệm tên miền (21/5/2009)
Hosting là gì ??? (21/5/2009)
Các câu hỏi thường gặp về tên miền (20/5/2009)
Tìm hiểu về tên miền tiếng Việt (20/5/2009)
Tìm hiểu hệ thống quản lý tên miền DNS (19/5/2009)
Hướng dẫn đăng kí tên miền .TK , JUST.AS (16/5/2009)
Domain (Tên miền) Free (16/5/2009)
Khái niệm về tên miền (7/5/2009)
Các thông tin về tên miền (4/5/2009)
Các tin đưa ngày
Tư vấn tên miền | Bảng giá tên miền | Kiểm tra tên miền | Mua bán tên miền | Văn bản - Tài liệu | Hỏi đáp
Liên hệ với chúng tôi
Không hạn chế số trang nội dung, hệ thống sản phẩm chuyên nghiệp
Hệ thống quản lý nội dung với đầy đủ chức năng của một tòa soạn điện tử trực tuyến
Hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp với độ tin cậy cao
Phong cách thiết kế độc đáo mang lại hiệu quả cao
Search Engine Optimization, tối ưu kết quả tìm kiếm